İstanbul Üniversitesi Kantemiroğlu Sempozyumu

Romanya Kültür Merkezi Dimitrie Cantemir kültür evinin organizasyonu ile İstanbul Üniversitesi Doktora salonunda gerçekleştirilen sempozyumda Romanya ve Türkiye’den pek çok akademisyen Kantemiroğlu hakkında önemli sunumlar yaptılar.

Sempozyuma, Dimitri Kantemiroğlu çalışmalarıyla ve Romen-Osmanlı tarihi ve kültürel ilişkileriyle ilgilenen bir dizi Romen-Türk profesör ve araştırmacılar katıldılar.

Dr. Bogdan CREȚU – İaşi „Alexandru Ioan Cuza” Üniversitesi’nin, Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Romen Akademisi, ”A. Philippide” Romen Filoloji Merkezi müdürüdür. Söyleşi başlığı: Dimitri Kantemiroğlu – ’’Doğulu’’ bir Bilginin Batıcı Stratejileri

Dr. Nicolae GHEORGHIȚĂ – Bükreş Ulusal Müzik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Romanya Müzikolog ve Besteciler Birliği üyesidir. Kendisi ayrıca, Bizans müziği Psalmodia’nın orkestra şefi ve solistidir. İstanbul Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumdaki söyleşi başlığı: Prensin Osmanlı Müzikleri. Dimitri Kantemiroğlu ve çağının eserlerinde Eflak ve Boğdan’da Osmanlı müzik uygulamaları üzerine anlatımlar

Dr. Florica (Bohîlțea) Mihuț – Bükreş, Levant uygarlığı ve kültürü ileri araştırma Merkezi, Kültür ve Uygarlık Tarihi Bölümü, Kültürel Diplomasi Departmanı’nda doçentlik ünvanına sahiptir. İstanbul Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumdaki söyleşi başlığı: Levant ve Batı arasında – Boğdan tanımı eserinde zaman ve mekan kültürel tasvir ve anlamları

Yazar Mümin Yıldıztaş – İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde araştırmacı ve müdür yardımcısıdır. İstanbul Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumdaki söyleşi başlığı: Boğdan Voyvodalarının Azilleri Sonrası Karşılaştıkları Maddi Sıkıntılar

Dr. Oğuzhan Uç – İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Macar Yüksek Bilimler Akademisi’nde yardımcı doçent doktor ünvanına sahiptir. Taksim Masters ve Kanlıca Müzik Akademisi ile işbirliği yapmaktadır. İstanbul Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumdaki söyleşi başlığı: Dimitrie Cantemir, Türk Müziğine Avrupalı Bir Dokunuş

Dr. Bilen Işıktaş – İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü öğretim üyesidir. Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsviçre, İngiltere, İtalya, Lübnan, Endonezya, Güney Kore, Malezya gibi ülkelerde çok sayıda konser verdi. İmzası, çok sayıda kitap ve eserlerde bulunmaktadır. İstanbul Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumdaki söyleşi başlığı: Aydınlanma Çağının şafağında yenilikçi bir ses ustası: Dimitri Kantemiroğlu

Dr. Namık Sinan Turan – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisidir. İlgilendiği alanlardan bazıları: Osmanlı-Türk diplomatik tarihi, Medeniyet tarihi ve siyasi olayların tarihi; ideoloji ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kurumları, Osmanlı tarihi ve toplumsal tarih. İstanbul Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumdaki söyleşi başlığı: Erken Modern Dönemde Şarkiyatçı Dimitrie Cantemir’in Sıradışı Bir Entelektüel Olarak Tasviri

Dr. Mehtap Demir – İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomuzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı’nda doçent ünvanına sahiptir. Kendisi ayrıca, Etno-müzikoloji ve Folklor Bölümü’nün kurucu üyesidir. İstanbul Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumdaki söyleşi başlığı: Kantemiroğlu Edvarı ve Osmanlı Arşivi’ndeki önemi

Sempozyum, İstanbul Devlet Konservatuarı enstrüman sanatçıları tarafından hazırlanan, Dimitri Kantemiroğlu besteleri içeren kısa bir resital ile başlayacaktır. Batı ve Doğu’nun birleştiği noktada seçkin bir kişilik olan Dimitri Kantemiroğlu, bilginin ve araştırmanın bir kültürün evriminde oynadığı rolün simgesidir. İstanbul Romen Kültür Merkezi tarafından Dimitri Kantemiroğlu’na adanmış olan bu etkinliğin asıl amacı, tam anlamıyla evrensel, bugünlerde çeşitlilik ve çokkültürlülük diye tanımladığımız kavramların önemli bir dönüm noktası olan ve tüm bu özellikleri karmaşık kültürel kimliklere sahip bir kişilikte barındıran bir şahsiyeti gözler önüne sermekten ibarettir.

http://www.oguzhanuc.com/wp-content/uploads/2020/06/TR-ROM-program-Kantemiroğlu.pdf