Sanatçı Öğretim görevlisi Oğuzhan Uç hakkında makale, tez, konser etkinlik ve albüm çalışmalarını bulabileciğiniz bu sitede halen devam etmek olan Oğuzhan Uç Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğu – Ocemut, Belgesel Alaturka Topluluğu, Sazendeler Müzik  Topluluğu, Trio Ago hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Akademik

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Doktora 2005-2009

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Sanatta Yeterlilik 2002-2005

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Yüksek Lisans 2000-2002

Selanik Aristottle University Klasik Bizans Müziği 2000-2004

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Lisans 1996-2000

Royal Music Academy Music and Drama Kompozisyon 1995-1997

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ortaokul ve Lise 1988-1995


İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikolog/Etnomüzikoloji 2003 – 2015

Medeniyet Üniversitesi Müzikolog 2016 – 2016

İstanbul Üsküdar doğumlu olan Oğuzhan Uç, ilk okul öncesi başlayan müzik kariyerine ailesinden ve ailesinin sosyal çevresinden pek çok değerli sanatçı ile meşk ederek devam etti. 

Konservatuvar yıllarında TRT İstanbul Radyosunda amatör koroda, çeşitli sahne ve özel emisyonlarda görev aldı. 

Bu dönemde Üsküdar Musiki Cemiyeti, Beykoz Musiki Cemiyeti, Beşiktaş Musıki Derneği’nde saz heyetinde bulundu Bu kurumlarda Tanbur, Ud ve Yaylı Tanbur sanatçısı olarak repertuar çalışmaları yaptı. 1994 yılında Çengelköy Musiki Derneği’ni de şef olarak çalıştırdı. 

Lise sonrası uluslararası bir eğitim programına katılarak Royal Akademi Müzik ve Drama bölümünde Kompozisyon ve Yaylı Tekniği eğitimi aldı. Bu eğitiminden sonra İTÜ’ye dönerek ses eğitimi lisans tamamladı ve müzik bilim adına yüksek yapmaya başladı. Özellikle bu dönemde Profesör Doktor Şehvar Beşiroğlu ile önemli çalışmalar yaptı. 

Evrensel müzik armonizasyonunun haricinde makamsal armonizasyon ve Otantik Türk Müziğinin ve Ortadoğu Makam müziğinin çok seslendirilmesi üzerine araştırmalar ve geliştirmeler yaptı, sempozyumlara katıldı ve konserler verdi. 

Yüksek lisansı süresince Aristottle Selanik’te Klasik Yunan Müziği ve Bizans Makam müziği üzerine eğitim aldı. 

Tüm birikimlerini topladığı çalışmalar Hatay Çok Sesli Dinler korosu ile ortaya çıktı. Makamsal Orkestrasyon adına literatüre giren yaklaşımlar geliştirdiği bu koro maalesef ki mesafe sorunundan ötürü çok uzun yıllar devam edemedi. Ancak, bu koronun devamı olan ve uluslararası isim yapan bazı korolar bu koroda yetişen koristler ve diğer ekip tarafından oluşturuldu. 

2000’li yıllarda Beykoz Vakfı Genel Müzik Koordinatörü olarak Şaban Tören ve ekibi ile çalıştı. Burada Türk Müziği korosu kurdu ve konserler verdi. Ayrıca sosyo – ekonomik c, b+ gruplarına müzik, çalgı ve iletişim dersleri verdi. 

Karma kültüre ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasının içerisinde barındırdığı etnik diller, sosyo – kültürel yaşam, ortak ve özerk müziksel üretimler, danslar ve dans eşlik müzikleri üzerine uzun süreli araştırmalar yaptı. 

Bu karma çalışma ile ilgili olarak karma ve eklektik kültürü en iyi ve popüler olarak da yansıtabilecek Bizans, Doğu Roma, Dersaadet ve İstanbul kültürünü aktaran çalışma “İstanbul Etnik Dillerinde İstanbul Etnik Şarkıları”’nı sunmak üzere OCEMUT’u kurdu. Tüm koristleri ve orkestrayı büyük bir özveri ile dönem icra stillerine göre kendi hazırladı. 

Türk Dünyası için önemli nokta olan Bilecik’te ve projenin bu dönemki ev sahibi  İstanbul’da bu ekiple önemli konserler verdi. 

En son Ocemut konseri 26 Ocak 2020 İstanbul’da İstanbul’un en önemli simge mekanlarından Saint Antoine kilisesi’nde gerçekleşti. Çok büyük bir kalabalığa eklektik İstanbul kültürünü, sosyolojisini ve müziksel arkekolojisini aktarmaya dayalı bu konser büyük bir yankı uyandırdı. 

Yrd. Dç. Dr. Oruç Güvenç ile de kısa bir süre “Darüşşifa” üzerine çalıştı. Ekibin Sultanahmet’te bulunan çalışma mekanında ve çeşitli emisyonlarında “Bas Gıçek” çalgısını sesletti. 

Halen Makamsal Terapi üzerine, Darüşşifa ve etkileri adına çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda seminerler ve uygulamalar düzenlemektedir. Bu çalışmalarda kendisine psikolog, sosyolog ve müzisyenlerden oluşan bir grup eşlik etmektedir. 

1994 yılından itibaren, henüz müzikoloji öğrencisi olmaması rağmen müziksel araştırmalar için büyük bir tutkuyla zaman ayırdı. Farabi’den günümüze kadar edvar yazarı olan kuramcıları, ayrıca Türk Müziğinde farklı formlarda da olsa eser üreten bestecilerin eserlerini ve hayatlarını derledi. 

Toplam beş yüz kırk bölüm olarak yazdığı bu çalışma kitap ve belgesel olarak yayınlanmak üzere henüz beklemektedir. 

Bu beş yüz kırk bölümlük çalışmanın içerisinde bahsi geçen eserleri yorumlayabilmek için bir saz eserleri topluluğu ve ayrıca dönem icra stillerine göre yetiştirdiği bir koro kurdu. 

Bu koro halen “Belgesel Alaturka” korosu olarak devam etmektedir. 

Bu koronun içerisinde hazırlanan ve Korrepetitör olarak yetiştirdiği Kanun Sanatçısı İsmail Atilla Özkök ile devam ettiği Sazendeler bölümü, kendi başına da koro bağımsız konserler veren önemli bir ekip haline geldi. 

Sazendeler tek başına, koro bağımsız olarak, Kasım 2019’da, Romanya Konsolosluğunun isteği üzerine, çalışmalar yaptığı Prens Dimitrie Cantemir eserlerinden oluşan bir seçkiyi Romanya Konsolosluğu Dimitrie Cantemir Kültür Merkezinde ekibi ile birlikte Ekselansları da hazırken gerçekleştirdi. 

Bu konserde Romanya Dimitrie Cantemir Kültür Merkezi Müdürü Nadya Tunsku ve Sheila Suleiman ekibe büyük destek verdi. 

2018 yılında Kanlıca Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde Oğuzhan Uç Türk Müziği Topluluğunun yönetimini devraldı. 2019 yılında Kanlıca Musıki Akademisi’nin kendi salonlarında tamamen amatörlerden oluşan bir koro ile neo-klasik eserler konseri verdi. Bu konserde ağır aksaktan başlayan bir Rast takımı müzikseverler ile buluşturdu. Bu eserleri yorumlattığı bir neo – klasik albüm çalışmasıda halen devam etmektedir. 

2017 yılında ortağı öğretmen Betül Akgün ile sanat ve dil eğitimi adına Beyoğlu İstiklal Caddesinde “Taksim Masters” isimli butik bir eğitim merkezi kurdu. Halen sertifika çalışmalar, masterclass çalışmaları ve çalıştaylarının bir bölümünü burada gerçekleştirmektedir. 

Pek çok üniversitede;

 • Dans – müzik ilişkisi, 
 • Dans eşlik müziklerinin etnolojisi ve etimolojisi, 
 • Batı Ege danslarının dans eşlik müziklerinin etnolojisi ve etimolojisi, 
 • İstanbul Müzik Tarihi, 
 • Anadolu Müzik Tarihinde Sümer etkileri, 
 • Orta Asya Müzik Kültürü ve Anadolu Müzik Kültürü üzerine karşılaştırmalar, 
 • Dimitrie Cantemir ile Türk Müziğine Avrupalı bir dokunuş, 
 • Ali Ufki ile değişen müzik anlayışı, 
 • Kuramsallaşma döneminde Türk Müziği, 
 • Türk Müziği Arkeolojisi ve etkilendiği kaynaklar, 
 • Sümer ve Ortadoğu müziğinin Avrupa’daki müziği şekillenmesinde rolü ve etkileri
 • Bir Sosyo Kültürel çıkartma Endülüs ve değişen müzik anlayışı  

konularında ayrıca Türk Müziği otantik çalgıları ile geleneksel kabul edilen çalgıların karşılaştırmalı analizi, Tanbur ve Yaylı Tanbur çalgılarının Orta Asya’daki kökeni üzerine çeşitli sempozyumlarda konuşmacı olarak yer aldı. Çeşitli seminerler verdi. Halen bu çalışmaları devam etmektedir. 

Profesyonel Çalışmalar 

Belgesel Alaturka Ekibi ve Projesi  2018 – 

Oğuzhan Uç 1994 yılından itibaren Türk Müziğinin temel kuramcılarının ve bestecilerinin eserlerini araştırmış, hayatlarını irdelemiştir. Bu konuda oldukça önemli bir arşiv oluşturan Oğuzhan Uç, toplamda 540 besteci ve kuramcının hayatının ve eserlerinin yer aldığı bir külliyat üzerinde çalışmaktadır. 

Bu külliyatın içerisindeki müzikal eserlerin aktarılabilmesi amacıyla Belgesel Alaturka ekibini kurmuş, saz ve koro sanatçılarını da ekollere göre kendisini yetiştirmiştir. 

Bu bağlamda çalışan koro, her salı saat 18 00’da Ogliv Altunizade yerleşkesinde öncelikle müzik nazariyatı, dönem ekolleri, temel edebiyat ardından da seçilen eserlerin koro ve solo meşklerini geçmektedir. 

OCEMUT 2016 –

2016 yılında, çeşitli devlet kurumlarının ve bakanlıkların isteği üzerine Hatay Çok Sesli Dinler Korosu’ndan sonra tekrar Oğuzhan Uç tarafından kurulan Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğudur. 

İlk çalışma bölgesi olarak eklektik sosyo-kültürel yapısı nedeniyle İstanbul konu alınmıştır. İstanbul’un etnik şarkı ve müzikal türleri yine etnik İstanbul dillerinde sunulmaktadır. 

Halen İstanbul konsepti devam etmektedir. Bu bağlamda Bilecik ve İstanbul’da çeşitli konserler verilmiştir. 

Son konser 26 01 2020 tarihinde yine İstanbul’un tarihi simgelerinden biri olan Saint Antoine kilisesinde, İstiklal Caddesinde gerçekleşmiştir. 

Halen koro Salı akşamları açık prova mantığı ile Ogliv Altunizade yerleşkesinde çalışmalar yapmaktadır. 

Sazendeler 2019-

Türk Müziği enstrümantal eserlerinin, virtüözite kaygısı taşımaksızın, dönem icrasına bağlı olarak icra edildiği sahne ve albüm çalışmasıdır. Oğuzhan Uç tarafından kurulan ekip aynı zamanda “Belgesel Alaturka” ve “Ocemut” ekiplerinin de repetitörlüğünü yapmaktadır. 

2020 yılı içerisinde Klasik Türk Müziği eserlerinin, otantik dönem icraları ile yorumlanacağı bir albüm çalışmasını dinleyici ile buluşturma hedefindedirler. 

http://sazendeler.oguzhanuc.com

https://www.youtube.com/channel/UCF2ssR-_g6_A1QrU73UYWlg?view_as=subscriber

Kanlıca Musiki Akademisi Oğuzhan Uç Türk Müziği Meşk Topluluğu 2018 – 2019

Kanlıca Musıki Akademisinin Kavacık Kaptanlar Mahallesindeki yerleşkesinde çalışmalarına devam eden ekip Oğuzhan Uç tarafından 2018 yılında kurulmuştur. Oğuzhan Uç, proje yoğunluğundan bu ekip ile artık devam etmemektedir. 

Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Kürsüsü 2016 – 2016

Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler kürsüsünde müzik ve iletişim üzerine çeşitli çalışmalar yürüten Oğuzhan Uç, aynı zamanda bu üniversitenin fizik bölümü ile bir Tübitak projesinde yer aldı. Müziğin etkilerinin fiziksel aktarımı ve anlatımı konulu bir projede müziksel yönetimi yaptı. 

Beykoz Vakfı 1998- 2016

İstanbul Beykoz ilçesinde varlığını yürüten ve bir sosyal vakıf olan Beykoz Vakfı’nın müziksel projelerinin kurgulanması, yönetilmesi adına başkanlık ve yöneticilik yaparak 2016 yılına kadar devam etti. 

TRT İstanbul Radyosu 2003 – 2004

Sözleşmeli Korist olarak TRT İstanbul Radyosu sınavlarını kazandı. TRT bünyesinde Solist, Korist ve Tanbur sanatçısı olarak sözleşmeli görev yaptı. 

Hatay Çok Sesli Dinler Korosu 1999 – 2002

Hatay Samandağ ilçesinde kurulan bu minik koro, Hatay ilinin, özellikle Samandağ ilçesinin eklektik müzik ve eğlence anlayışının yansıtılması kapsamında Oğuzhan Uç tarafından kuruldu. 2002 yılında evrilerek büyümeye devam etti. Oğuzhan Uç, kurucusu olduğu bu korodan 2002 yılında ayrılmıştır.

Otantik Çok Sesliliğin İzinde Türkülerin Armonizasyonu 2000- 2002

Anadolu türkülerinin, yine Anadolu çok seslilik anlayışı ile, batı müziği kalıplarına dahil olmadan çok seslendirildiği ve armonize edildiği bir kültür projesi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi için hazırlandı ve yine aynı yerde sunumu yapıldı.

Senfonik İlahiler 1998 – 2000

Hocalarının isteği üzerine, Mersin Devlet Opera Balesi için, Anadolu Erenlerinin ilahilerini topladı ve yine makamsal armonizasyon mantığı ile çok seslendirerek sahneye koydu. Bu proje daha sonra pek çok devlet korosu ve özel korolar tarafından da çeşitli solistler eşliğinde sahnelendi. 

Çek –  Dalada Senfoni Orkestrası 1999 – 2001

Makamsal armonizasyon üzerine yaptığı eserlerin seslendirilmesi amacıyla Dalada Semfoni orkestrasını yönetti ve makamsal Türk Müziğinin armonik tınlayışlarının evrensel müzikteki yeri üzerine çalışmalar yaptı. 

İstanbul Üniversitesi Tarih Kürsüsü – 2019

Romanya Konsolosluğu ve Romanya Dimitri Kantemir Kültür Merkezi işbirliği ile yapılan Kantemir Sempozyumunda “Türk Müziğine Avrupalı Dokunuş” başlıklı, yayınlanan tebliği ile konuşmacı olarak görev aldı. 

Ogliv – 2019

İstanbul Müzik Tarihini ve son dokuz bin yıllık İstanbul değerlerinin aktarıldığı söyleşi de akademisyen konuşmacı olarak görev aldı. 

Boğaziçi Üniversitesi – 2019

İstanbul Müzik Tarihini ve son dokuz bin yıllık İstanbul değerlerinin aktarıldığı söyleşi de akademisyen konuşmacı olarak görev aldı. 

Marmara Üniversitesi – 2019

İstanbul Müzik Tarihi üzerine verilen sempozyumda akademisyen konuşmacı olarak görev aldı. 

Macar Bilimler Akademisi – 2018

Macar Yüksek Bilimler Akademisinde Türk Kültürü ve Türk Müziği çalışmaları için müfredat, yöntem ve repertuar belirledi. Ayrıca Türk Müziği ve Makam teorisi adına proje yürüttü. 

Kanlıca Musıki Akademisi – 2018

Çok sesli makam müziği uygulama ve örneklerinin anlatıldığı akademik söyleşide akademisyen konuşmacı olarak görev aldı. 

Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Kürsüsü – 2016

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, çeşitli okullardan gelen genç ve çocuklara doğru nefes kullanımı, doğru ses kullanımı, diksiyon konularında çalıştay sundu. 

Beykoz Vakfı – 2016

Beykoz Vakfı sanat kurulunda Müzik ve Sahne başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde çeşitli korolar ve orkestralar yetiştirdi. Yerel ve ulusal konserler verdi.  

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı – 2015

Mezun olduğu ve akademik kariyerine devam ettiği okulda, Müzikolog/Etnomüzikolog öğretim görevlisi olarak Araştırma görevlisi ardından da Yardımcı Doçent unvanları ile devam etti. 2015 yılında sözleşmeli öğretim görevlilerinin, görev akdinin sonlandırılması kapsamında, okuldan ayrıldı. 


1999 ve 2001 yıllarında Klasik Türk Müziği eserlerini yorumladığı, iki ayrı albüm yapan Oğuzhan Uç, ayrıca pek çok solistin albüm çalışmasında besteci, aranjör, yönetmen ve enstrüman sanatçısı olarak görev almıştır. 

1999 yılından itibaren “Çok Sesli Makam Müziği, İstanbul Müzik Tarihi, Antik Medeniyet Müzikleri, Daskusa ve müzik kültürü, Türk Müziğinde ses tekniği kullanımı, Türk Müziği diksiyon teknikleri, Opera Sanatına yerel yaklaşım, Türk Müziğinin VII. yy dan itibaren kuramcıları ve bestecileri” konularında sempozyum, araştırma ve anlatı programları oldukça yoğun olan Oğuzhan Uç’un bu geniş öğretim bölümü burada yer almamaktadır. Daha geniş bilgi kişisel internet sitesinde yer almaktadır. http://oguzhanuc.com

Tanburi Cemil Bey’in de dahil olduğu çok çalgılılık geleneğinin devamı olan Oğuzhan Uç Tanbur, Yaylı Tanbur, Klasik Kemençe, Ud, Lavta, Bağlama, Buzuki, Gitar, Kanun, Karadeniz Kemençesi, Doğu Anadolu Kemençesi, Viyolonsel, Viyola, Keman çalgılarını da profesyonel olarak konser ve albüm kayıtlarında icra etmektedir. 

Devam eden çalışmaları arasında ;

Belgesel Alaturka Müzik Topluluğu

Her Pazartesi Taksim Masters 19:00 (Şehit Muhtar Mahallesi Beyoğlu)

Ocemut Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğu

Her salı Altunizade Ogliv 20:00  (Eski İsmail Zühtü Paşa Hamamı)

Sazendeler Müzik Topluluğu

Her Salı Altunizade Ogliv 16:00

Özel dersler ve özel albüm çalışmaları yer almaktadır.

Tanburi Cemil Bey ve sonrasına ait olan bu çok çalgılılık geleneğinin bir parçası olan 

Oğuzhan Uç, albüm çalışmalarında ve sahne emisyonlarında bu çalgıların hepsi ile özel dinletiler ve konserler vermektedir. 

Geleneksel Türk Müziğinin, iptidai kurumlarda öğrenilmeye başlandığı dönem için, kılavuz niteliğinde 

Geleneksel Türk Müziği Çalışma ve Eğitim Programı” kitap serisini yazmaya başladı. Halen ilk üç cildi yayındadır. 

Çeşitli üniversitelerde ders vermekte olan Sanatçı öğretim görevlisi, toplumsal müzik anlayışı ve makam teorilerinin revizesi konusunda da önemli çalışmalar yürütmektedir. 

Devam eden akademik projeleri içinde önemli bir Türk Müziği Külliyatı, çalışma kitapları, korolar, düzenlemeler, albüm ve sahne çalışmaları bulunmaktadır. 

Akademik

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Doktora 2005-2009

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Sanatta Yeterlilik 2002-2005

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Yüksek Lisans 2000-2002

Selanik Aristottle University Klasik Bizans Müziği 2000-2004

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Lisans 1996-2000

Royal Music Academy Music and Drama Kompozisyon 1995-1997

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ortaokul ve Lise 1988-1995


İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikolog/Etnomüzikoloji 2003 – 2015

Medeniyet Üniversitesi Müzikolog 2016 – 2016

İstanbul Üsküdar doğumlu olan Oğuzhan Uç, ilk okul öncesi başlayan müzik kariyerine ailesinden ve ailesinin sosyal çevresinden pek çok değerli sanatçı ile meşk ederek devam etti. 

Konservatuvar yıllarında TRT İstanbul Radyosunda amatör koroda, çeşitli sahne ve özel emisyonlarda görev aldı. 

Bu dönemde Üsküdar Musiki Cemiyeti, Beykoz Musiki Cemiyeti, Beşiktaş Musıki Derneği’nde saz heyetinde bulundu Bu kurumlarda Tanbur, Ud ve Yaylı Tanbur sanatçısı olarak repertuar çalışmaları yaptı. 1994 yılında Çengelköy Musiki Derneği’ni de şef olarak çalıştırdı. 

Lise sonrası uluslararası bir eğitim programına katılarak Royal Akademi Müzik ve Drama bölümünde Kompozisyon ve Yaylı Tekniği eğitimi aldı. Bu eğitiminden sonra İTÜ’ye dönerek ses eğitimi lisans tamamladı ve müzik bilim adına yüksek yapmaya başladı. Özellikle bu dönemde Profesör Doktor Şehvar Beşiroğlu ile önemli çalışmalar yaptı. 

Evrensel müzik armonizasyonunun haricinde makamsal armonizasyon ve Otantik Türk Müziğinin ve Ortadoğu Makam müziğinin çok seslendirilmesi üzerine araştırmalar ve geliştirmeler yaptı, sempozyumlara katıldı ve konserler verdi. 

Yüksek lisansı süresince Aristottle Selanik’te Klasik Yunan Müziği ve Bizans Makam müziği üzerine eğitim aldı. 

Tüm birikimlerini topladığı çalışmalar Hatay Çok Sesli Dinler korosu ile ortaya çıktı. Makamsal Orkestrasyon adına literatüre giren yaklaşımlar geliştirdiği bu koro maalesef ki mesafe sorunundan ötürü çok uzun yıllar devam edemedi. Ancak, bu koronun devamı olan ve uluslararası isim yapan bazı korolar bu koroda yetişen koristler ve diğer ekip tarafından oluşturuldu. 

2000’li yıllarda Beykoz Vakfı Genel Müzik Koordinatörü olarak Şaban Tören ve ekibi ile çalıştı. Burada Türk Müziği korosu kurdu ve konserler verdi. Ayrıca sosyo – ekonomik c, b+ gruplarına müzik, çalgı ve iletişim dersleri verdi. 

Karma kültüre ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasının içerisinde barındırdığı etnik diller, sosyo – kültürel yaşam, ortak ve özerk müziksel üretimler, danslar ve dans eşlik müzikleri üzerine uzun süreli araştırmalar yaptı. 

Bu karma çalışma ile ilgili olarak karma ve eklektik kültürü en iyi ve popüler olarak da yansıtabilecek Bizans, Doğu Roma, Dersaadet ve İstanbul kültürünü aktaran çalışma “İstanbul Etnik Dillerinde İstanbul Etnik Şarkıları”’nı sunmak üzere OCEMUT’u kurdu. Tüm koristleri ve orkestrayı büyük bir özveri ile dönem icra stillerine göre kendi hazırladı. 

Türk Dünyası için önemli nokta olan Bilecik’te ve projenin bu dönemki ev sahibi  İstanbul’da bu ekiple önemli konserler verdi. 

En son Ocemut konseri 26 Ocak 2020 İstanbul’da İstanbul’un en önemli simge mekanlarından Saint Antoine kilisesi’nde gerçekleşti. Çok büyük bir kalabalığa eklektik İstanbul kültürünü, sosyolojisini ve müziksel arkekolojisini aktarmaya dayalı bu konser büyük bir yankı uyandırdı. 

Yrd. Dç. Dr. Oruç Güvenç ile de kısa bir süre “Darüşşifa” üzerine çalıştı. Ekibin Sultanahmet’te bulunan çalışma mekanında ve çeşitli emisyonlarında “Bas Gıçek” çalgısını sesletti. 

Halen Makamsal Terapi üzerine, Darüşşifa ve etkileri adına çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda seminerler ve uygulamalar düzenlemektedir. Bu çalışmalarda kendisine psikolog, sosyolog ve müzisyenlerden oluşan bir grup eşlik etmektedir. 

1994 yılından itibaren, henüz müzikoloji öğrencisi olmaması rağmen müziksel araştırmalar için büyük bir tutkuyla zaman ayırdı. Farabi’den günümüze kadar edvar yazarı olan kuramcıları, ayrıca Türk Müziğinde farklı formlarda da olsa eser üreten bestecilerin eserlerini ve hayatlarını derledi. 

Toplam beş yüz kırk bölüm olarak yazdığı bu çalışma kitap ve belgesel olarak yayınlanmak üzere henüz beklemektedir. 

Bu beş yüz kırk bölümlük çalışmanın içerisinde bahsi geçen eserleri yorumlayabilmek için bir saz eserleri topluluğu ve ayrıca dönem icra stillerine göre yetiştirdiği bir koro kurdu. 

Bu koro halen “Belgesel Alaturka” korosu olarak devam etmektedir. 

Bu koronun içerisinde hazırlanan ve Korrepetitör olarak yetiştirdiği Kanun Sanatçısı İsmail Atilla Özkök ile devam ettiği Sazendeler bölümü, kendi başına da koro bağımsız konserler veren önemli bir ekip haline geldi. 

Sazendeler tek başına, koro bağımsız olarak, Kasım 2019’da, Romanya Konsolosluğunun isteği üzerine, çalışmalar yaptığı Prens Dimitrie Cantemir eserlerinden oluşan bir seçkiyi Romanya Konsolosluğu Dimitrie Cantemir Kültür Merkezinde ekibi ile birlikte Ekselansları da hazırken gerçekleştirdi. 

Bu konserde Romanya Dimitrie Cantemir Kültür Merkezi Müdürü Nadya Tunsku ve Sheila Suleiman ekibe büyük destek verdi. 

2018 yılında Kanlıca Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde Oğuzhan Uç Türk Müziği Topluluğunun yönetimini devraldı. 2019 yılında Kanlıca Musıki Akademisi’nin kendi salonlarında tamamen amatörlerden oluşan bir koro ile neo-klasik eserler konseri verdi. Bu konserde ağır aksaktan başlayan bir Rast takımı müzikseverler ile buluşturdu. Bu eserleri yorumlattığı bir neo – klasik albüm çalışmasıda halen devam etmektedir. 

2017 yılında ortağı öğretmen Betül Akgün ile sanat ve dil eğitimi adına Beyoğlu İstiklal Caddesinde “Taksim Masters” isimli butik bir eğitim merkezi kurdu. Halen sertifika çalışmalar, masterclass çalışmaları ve çalıştaylarının bir bölümünü burada gerçekleştirmektedir. 

Pek çok üniversitede;

 • Dans – müzik ilişkisi, 
 • Dans eşlik müziklerinin etnolojisi ve etimolojisi, 
 • Batı Ege danslarının dans eşlik müziklerinin etnolojisi ve etimolojisi, 
 • İstanbul Müzik Tarihi, 
 • Anadolu Müzik Tarihinde Sümer etkileri, 
 • Orta Asya Müzik Kültürü ve Anadolu Müzik Kültürü üzerine karşılaştırmalar, 
 • Dimitrie Cantemir ile Türk Müziğine Avrupalı bir dokunuş, 
 • Ali Ufki ile değişen müzik anlayışı, 
 • Kuramsallaşma döneminde Türk Müziği, 
 • Türk Müziği Arkeolojisi ve etkilendiği kaynaklar, 
 • Sümer ve Ortadoğu müziğinin Avrupa’daki müziği şekillenmesinde rolü ve etkileri
 • Bir Sosyo Kültürel çıkartma Endülüs ve değişen müzik anlayışı  

konularında ayrıca Türk Müziği otantik çalgıları ile geleneksel kabul edilen çalgıların karşılaştırmalı analizi, Tanbur ve Yaylı Tanbur çalgılarının Orta Asya’daki kökeni üzerine çeşitli sempozyumlarda konuşmacı olarak yer aldı. Çeşitli seminerler verdi. Halen bu çalışmaları devam etmektedir. 

Profesyonel Çalışmalar 

Belgesel Alaturka Ekibi ve Projesi  2018 – 

Oğuzhan Uç 1994 yılından itibaren Türk Müziğinin temel kuramcılarının ve bestecilerinin eserlerini araştırmış, hayatlarını irdelemiştir. Bu konuda oldukça önemli bir arşiv oluşturan Oğuzhan Uç, toplamda 540 besteci ve kuramcının hayatının ve eserlerinin yer aldığı bir külliyat üzerinde çalışmaktadır. 

Bu külliyatın içerisindeki müzikal eserlerin aktarılabilmesi amacıyla Belgesel Alaturka ekibini kurmuş, saz ve koro sanatçılarını da ekollere göre kendisini yetiştirmiştir. 

Bu bağlamda çalışan koro, her salı saat 18 00’da Ogliv Altunizade yerleşkesinde öncelikle müzik nazariyatı, dönem ekolleri, temel edebiyat ardından da seçilen eserlerin koro ve solo meşklerini geçmektedir. 

OCEMUT 2016 –

2016 yılında, çeşitli devlet kurumlarının ve bakanlıkların isteği üzerine Hatay Çok Sesli Dinler Korosu’ndan sonra tekrar Oğuzhan Uç tarafından kurulan Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğudur. 

İlk çalışma bölgesi olarak eklektik sosyo-kültürel yapısı nedeniyle İstanbul konu alınmıştır. İstanbul’un etnik şarkı ve müzikal türleri yine etnik İstanbul dillerinde sunulmaktadır. 

Halen İstanbul konsepti devam etmektedir. Bu bağlamda Bilecik ve İstanbul’da çeşitli konserler verilmiştir. 

Son konser 26 01 2020 tarihinde yine İstanbul’un tarihi simgelerinden biri olan Saint Antoine kilisesinde, İstiklal Caddesinde gerçekleşmiştir. 

Halen koro Salı akşamları açık prova mantığı ile Ogliv Altunizade yerleşkesinde çalışmalar yapmaktadır. 

Sazendeler 2019-

Türk Müziği enstrümantal eserlerinin, virtüözite kaygısı taşımaksızın, dönem icrasına bağlı olarak icra edildiği sahne ve albüm çalışmasıdır. Oğuzhan Uç tarafından kurulan ekip aynı zamanda “Belgesel Alaturka” ve “Ocemut” ekiplerinin de repetitörlüğünü yapmaktadır. 

2020 yılı içerisinde Klasik Türk Müziği eserlerinin, otantik dönem icraları ile yorumlanacağı bir albüm çalışmasını dinleyici ile buluşturma hedefindedirler. 

http://sazendeler.oguzhanuc.com

https://www.youtube.com/channel/UCF2ssR-_g6_A1QrU73UYWlg?view_as=subscriber

Kanlıca Musiki Akademisi Oğuzhan Uç Türk Müziği Meşk Topluluğu 2018 – 2019

Kanlıca Musıki Akademisinin Kavacık Kaptanlar Mahallesindeki yerleşkesinde çalışmalarına devam eden ekip Oğuzhan Uç tarafından 2018 yılında kurulmuştur. Oğuzhan Uç, proje yoğunluğundan bu ekip ile artık devam etmemektedir. 

Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Kürsüsü 2016 – 2016

Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler kürsüsünde müzik ve iletişim üzerine çeşitli çalışmalar yürüten Oğuzhan Uç, aynı zamanda bu üniversitenin fizik bölümü ile bir Tübitak projesinde yer aldı. Müziğin etkilerinin fiziksel aktarımı ve anlatımı konulu bir projede müziksel yönetimi yaptı. 

Beykoz Vakfı 1998- 2016

İstanbul Beykoz ilçesinde varlığını yürüten ve bir sosyal vakıf olan Beykoz Vakfı’nın müziksel projelerinin kurgulanması, yönetilmesi adına başkanlık ve yöneticilik yaparak 2016 yılına kadar devam etti. 

TRT İstanbul Radyosu 2003 – 2004

Sözleşmeli Korist olarak TRT İstanbul Radyosu sınavlarını kazandı. TRT bünyesinde Solist, Korist ve Tanbur sanatçısı olarak sözleşmeli görev yaptı. 

Hatay Çok Sesli Dinler Korosu 1999 – 2002

Hatay Samandağ ilçesinde kurulan bu minik koro, Hatay ilinin, özellikle Samandağ ilçesinin eklektik müzik ve eğlence anlayışının yansıtılması kapsamında Oğuzhan Uç tarafından kuruldu. 2002 yılında evrilerek büyümeye devam etti. Oğuzhan Uç, kurucusu olduğu bu korodan 2002 yılında ayrılmıştır.

Otantik Çok Sesliliğin İzinde Türkülerin Armonizasyonu 2000- 2002

Anadolu türkülerinin, yine Anadolu çok seslilik anlayışı ile, batı müziği kalıplarına dahil olmadan çok seslendirildiği ve armonize edildiği bir kültür projesi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi için hazırlandı ve yine aynı yerde sunumu yapıldı.

Senfonik İlahiler 1998 – 2000

Hocalarının isteği üzerine, Mersin Devlet Opera Balesi için, Anadolu Erenlerinin ilahilerini topladı ve yine makamsal armonizasyon mantığı ile çok seslendirerek sahneye koydu. Bu proje daha sonra pek çok devlet korosu ve özel korolar tarafından da çeşitli solistler eşliğinde sahnelendi. 

Çek –  Dalada Senfoni Orkestrası 1999 – 2001

Makamsal armonizasyon üzerine yaptığı eserlerin seslendirilmesi amacıyla Dalada Semfoni orkestrasını yönetti ve makamsal Türk Müziğinin armonik tınlayışlarının evrensel müzikteki yeri üzerine çalışmalar yaptı. 

İstanbul Üniversitesi Tarih Kürsüsü – 2019

Romanya Konsolosluğu ve Romanya Dimitri Kantemir Kültür Merkezi işbirliği ile yapılan Kantemir Sempozyumunda “Türk Müziğine Avrupalı Dokunuş” başlıklı, yayınlanan tebliği ile konuşmacı olarak görev aldı. 

Ogliv – 2019

İstanbul Müzik Tarihini ve son dokuz bin yıllık İstanbul değerlerinin aktarıldığı söyleşi de akademisyen konuşmacı olarak görev aldı. 

Boğaziçi Üniversitesi – 2019

İstanbul Müzik Tarihini ve son dokuz bin yıllık İstanbul değerlerinin aktarıldığı söyleşi de akademisyen konuşmacı olarak görev aldı. 

Marmara Üniversitesi – 2019

İstanbul Müzik Tarihi üzerine verilen sempozyumda akademisyen konuşmacı olarak görev aldı. 

Macar Bilimler Akademisi – 2018

Macar Yüksek Bilimler Akademisinde Türk Kültürü ve Türk Müziği çalışmaları için müfredat, yöntem ve repertuar belirledi. Ayrıca Türk Müziği ve Makam teorisi adına proje yürüttü. 

Kanlıca Musıki Akademisi – 2018

Çok sesli makam müziği uygulama ve örneklerinin anlatıldığı akademik söyleşide akademisyen konuşmacı olarak görev aldı. 

Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Kürsüsü – 2016

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, çeşitli okullardan gelen genç ve çocuklara doğru nefes kullanımı, doğru ses kullanımı, diksiyon konularında çalıştay sundu. 

Beykoz Vakfı – 2016

Beykoz Vakfı sanat kurulunda Müzik ve Sahne başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde çeşitli korolar ve orkestralar yetiştirdi. Yerel ve ulusal konserler verdi.  

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı – 2015

Mezun olduğu ve akademik kariyerine devam ettiği okulda, Müzikolog/Etnomüzikolog öğretim görevlisi olarak Araştırma görevlisi ardından da Yardımcı Doçent unvanları ile devam etti. 2015 yılında sözleşmeli öğretim görevlilerinin, görev akdinin sonlandırılması kapsamında, okuldan ayrıldı. 


1999 ve 2001 yıllarında Klasik Türk Müziği eserlerini yorumladığı, iki ayrı albüm yapan Oğuzhan Uç, ayrıca pek çok solistin albüm çalışmasında besteci, aranjör, yönetmen ve enstrüman sanatçısı olarak görev almıştır. 

1999 yılından itibaren “Çok Sesli Makam Müziği, İstanbul Müzik Tarihi, Antik Medeniyet Müzikleri, Daskusa ve müzik kültürü, Türk Müziğinde ses tekniği kullanımı, Türk Müziği diksiyon teknikleri, Opera Sanatına yerel yaklaşım, Türk Müziğinin VII. yy dan itibaren kuramcıları ve bestecileri” konularında sempozyum, araştırma ve anlatı programları oldukça yoğun olan Oğuzhan Uç’un bu geniş öğretim bölümü burada yer almamaktadır. Daha geniş bilgi kişisel internet sitesinde yer almaktadır. http://oguzhanuc.com

Tanburi Cemil Bey’in de dahil olduğu çok çalgılılık geleneğinin devamı olan Oğuzhan Uç Tanbur, Yaylı Tanbur, Klasik Kemençe, Ud, Lavta, Bağlama, Buzuki, Gitar, Kanun, Karadeniz Kemençesi, Doğu Anadolu Kemençesi, Viyolonsel, Viyola, Keman çalgılarını da profesyonel olarak konser ve albüm kayıtlarında icra etmektedir. 

Devam eden çalışmaları arasında ;

Belgesel Alaturka Müzik Topluluğu

Her Pazartesi Taksim Masters 19:00 (Şehit Muhtar Mahallesi Beyoğlu)

Ocemut Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğu

Her salı Altunizade Ogliv 20:00  (Eski İsmail Zühtü Paşa Hamamı)

Sazendeler Müzik Topluluğu

Her Salı Altunizade Ogliv 16:00

Özel dersler ve özel albüm çalışmaları yer almaktadır.

Tanburi Cemil Bey ve sonrasına ait olan bu çok çalgılılık geleneğinin bir parçası olan 

Oğuzhan Uç, albüm çalışmalarında ve sahne emisyonlarında bu çalgıların hepsi ile özel dinletiler ve konserler vermektedir. 

Geleneksel Türk Müziğinin, iptidai kurumlarda öğrenilmeye başlandığı dönem için, kılavuz niteliğinde 

Geleneksel Türk Müziği Çalışma ve Eğitim Programı” kitap serisini yazmaya başladı. Halen ilk üç cildi yayındadır. 

Çeşitli üniversitelerde ders vermekte olan Sanatçı öğretim görevlisi, toplumsal müzik anlayışı ve makam teorilerinin revizesi konusunda da önemli çalışmalar yürütmektedir. 

Devam eden akademik projeleri içinde önemli bir Türk Müziği Külliyatı, çalışma kitapları, korolar, düzenlemeler, albüm ve sahne çalışmaları bulunmaktadır.